Reklama w mediach klasycznych w styczniu 2018 roku

Wydatki na reklamę w mediach klasycznych na początku roku