Wydatki reklamowe w podziale na media

Wydatki na telewizję, prasę i radio w styczniu 2018 w określonych branżach