Wydatki reklamowe w podziale na branże

Wydatki reklamowe dotyczące mediów klasycznych w poszczególnych branżach